ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

ICD-10'un Alfabetik İndeksi: C

Çölyak hastalığı K90.0

Selülit (diffüz) (lenfanjit ile) L03.9

Boğa Zinciri B68.1

Servisit (non-zührevi) (akut) (subakut) (ülserasyon ile) (kronik) N72

ACE B71.9 Cestode Invasion

Siroz (karaciğer) K74.6

Sistinozis (malign) E72.0

Sistit (hemorajik) (pürülan) (septik) (eksüdatif) N30.9

Sisticerkoz B69.9

Sistolitiazis N21.0

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.