ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda deri ve deri altı dokusunun diğer lezyonları (L99 *)

L99.0 * Cildin amiloidozu (E85. - +)

Nodüler amiloidoz Benekli amiloidoz

L99.8 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda deri ve deri altı dokularda belirtilen diğer değişiklikler

Sifilitik :. alopesi ( A51.3 + ). lökoderma ( A51.3 + , A52.7 + )

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.