ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

KEMİK MUSLU SİSTEM VE BAĞLANTI KUMAŞ HASTALIKLARI (M00-M99)

Hariç:
 • perinatal dönemden kaynaklanan bireysel koşullar ( P00-P96 )
 • Bazı bulaşıcı ve paraziter hastalıklar ( A00-B99 )
 • kompresyon sendromu ( T79.6 )
 • Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem komplikasyonları ( O00-O99 )
 • konjenital anomaliler, deformiteler ve kromozom anomalileri ( Q00-Q99 )
 • endokrin sistemi hastalıkları, yeme bozuklukları ve metabolik bozukluklar ( E00-E90 )
 • yaralanmalar, zehirlenme ve dış nedenlerin diğer etkileri ( S00-T98 )
 • neoplazmlar ( C00-D48 )
 • Başka yerde sınıflandırılmamış klinik ve laboratuvar çalışmalarında bulunan belirtiler, bulgular ve anormallikler ( R00-R99 )

Bu sınıf aşağıdaki blokları içerir:

Yıldız işareti aşağıdaki kategorileri gösterir:

 • M01 * Eklemin başka yerde sınıflandırılan enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda direkt enfeksiyonu
 • M03 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda postinfeksiyon ve reaktif artropati
 • M07 * Psoriatik ve enteropatik artropatiler
 • M09 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda çocuk artriti
 • M14 * Başka yerde sınıflandırılan diğer hastalıklarda artropati
 • M36 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda bağ dokusunun sistemik tutulumu
 • M49 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda doku spondilopatileri
 • M63 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda kas hastalıkları
 • M68 * Başka yerde sınıflandırılan sinoviyal membranların ve tendonların lezyonları
 • M73 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda yumuşak doku bozuklukları
 • M82 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda osteoporoz
 • M90 * Osteopati başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda

KEMİK KASASI HASARININ LOKALİZASYONU

XIII sınıfında, isteğe bağlı olarak ilgili alt başlıklar ile kullanılabilen lezyonun lokalizasyonunu göstermek için ek işaretler eklenmiştir. Yayılma bölgesi veya özel adaptasyon, kullanılan sayısal özelliklerin sayısından farklı olabildiği için, ek lokalizasyon alt sınıflamasının, tanımlanabilir ayrı bir pozisyona (örneğin, ek bir blokta) yerleştirilmesi gerektiği varsayılmaktadır. Diz yaralanmasının, dorsopatinin veya başka yerde sınıflandırılmamış biyomekanik bozuklukların rafine edilmesinde kullanılan çeşitli alt sınıflandırmalar, p'de gösterilmiştir. Sırasıyla 659, 666 ve 697

 • 0 Çoklu lokalizasyon
 • 1 omuz bölgesi
  • köprücük kemiği
  • akromiyoklaviküler eklem,
  • bıçak,
  • omuz eklemi
  • sternoklaviküler eklem
 • 2 kaldıraç
  • Omuz kemiği
  • Dirsek eklemi
 • 3 Önkol
  • Radyal Kemik
  • Bilek eklemi
  • dirsek kemiği
 • 4 Fırça
  • Bilek,
  • Bu kemikler arasındaki eklemler
  • parmaklar,
  • eltarağı
 • 5 Pelvik alan ve uyluk
  • Gluteal bölge
  • Kalça eklemi
  • sakroiliak eklem
  • uyluk kemiği,
  • pelvis
 • 6 Shin
  • Fibula,
  • kaval kemiği
  • Diz eklemi
 • 7 Ayak bileği ve ayak
  • Ayak bileği eklemi,
  • Artı,
  • tarsus,
  • diğer ayak eklemleri ayak parmakları
 • 8 Diğer
  • Baş, boyun, kaburga, kafatası, gövde, omurga
 • 9 Yerelleştirme, belirtilmemiş

M00-M25 ARTHROPATHIES

Ağırlıklı olarak periferik eklemleri (bacaklarda) etkileyen rahatsızlıklar

M30-M36 BAĞLANTI KUMAŞIN SİSTEMİK HASARI

Birlikte verilen şunlardır:

 • otoimmün hastalıklar:
 • . NOS
 • . sistemik kollajen (vasküler) hastalıklar:
  • . NOS
  • . sistem

Hariç:

 • Bir organın veya bir hücre tipinin lezyonu olan otoimmün hastalıklar (karşılık gelen durumun başlığına göre kodlanır)

M40-M54 DORSOPATHIES

Lezyonun lokalizasyonunu gösteren aşağıdaki ek beşinci işaretler, M50 ve M51 hariç, Dorsopathia bloğunun ilgili başlıkları ile isteğe bağlı olarak kullanım için verilmiştir; p'ye de bakınız. 644.

 • 0 Omurganın çoklu bölümleri
 • 1 Obstrüksiyon, birinci ve ikinci servikal vertebra
 • 2 boyun bölgesi
 • 3 Chestno-thoracic bölümü
 • 4 Göğüs Bölümü
 • 5 Lomber-torasik bölüm
 • 6 Lomber bölüm
 • 7 Lumbosakral bölüm
 • 8 Sakral ve sakrokoksigeal
 • 9 Belirtilmemiş lokalizasyon

M60-M79 YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARI

M80-M94 OSTEOPATİ VE KOMPOZİTLERİ

M95-M99 KEMİK-MUSKÜLER SİSTEMİN VE BAĞLANTI KUMAŞLARININ DİĞER SİSTEMLERİ

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.