ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Diğer salmonella enfeksiyonları (A02)

Dahil: S.typhi ve S.paratyphi dışındaki herhangi bir serotipin Salmonella tarafından neden olduğu enfeksiyon (veya gıda zehirlenmesi)

A02.0 Salmonella enterit

salmonellosis

A02.1 Salmonella septisemi

A02.2 + Lokalize salmonella enfeksiyonu

Salmonella (lar):

A02.8 Diğer belirtilen salmonella enfeksiyonu

A02.9 Salmonella enfeksiyonu, belirtilmemiş

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.