ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Konjenital viral enfeksiyonlar (P35)

P35.0 Konjenital kızamıkçık sendromu

Kızamıkçık virüsü neden olduğu konjenital pnömonit

P35.1 Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu

P35.2 Herpes simpleks virüsünün neden olduğu konjenital enfeksiyon [herpes simpleks]

P35.3 Konjenital viral hepatit

P35.8 Diğer konjenital viral enfeksiyonlar

Doğuştan varisella

P35.9 Konjenital viral hastalık, belirtilmemiş

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.