ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Doğuştan anomalilerin diğer belirtilmiş sendromları [gelişimsel kusurlar] çeşitli sistemleri etkilemektedir (S87).

Q87.0 Esas olarak yüzün görünümünü etkileyen konjenital anomaliler Sendromları

Acrocephalopolysindacty Acrocephalosindactyly [Aperta] Cryptophthalmus sendromu, Siklopia Sendromu :. Goldenhar. Mobius. Oro-yüz dijital. Robin. Trecher Collins Islık bir adamın yüzü

Q87.1 Konjenital anomalilerin Sendromları, esas olarak cüceleşme ile kendini gösterir.

Sendromu :. Arskoga. Cockayne. De Lange. Meşe ağacı Noonan. PraderWilli. Robinova-Silverman-Smith. Russell-Silver. Smith-Lemli-Opitsa Hariç: Ellis-van Creveld Sendromu ( Q77.6 )

Q87.2 Ağırlıklı olarak bacaklarda görülen konjenital anomalilerin Sendromları

Sendromu :. Holta Oram. Klippel-Trenaunay-Weber. tırnak-patelinin yokluğu (azgelişmişlik). Rubinstein-Teybi. syrenomelia [alt ekstremitelerin füzyonu]. yarıçapı olmayan trombositopeni [TAR]. VATER

Q87.3 Gelişimin erken evrelerinde aşırı büyüme [gigantizm] ile ortaya çıkan konjenital anomalilerin Sendromları

Sendromu :. Beckwith-Wiedemann. Sotos. dokumacı

Q87.4 Marfan Sendromu

Q87.5 Diğer iskelet değişiklikleri ile birlikte diğer konjenital anomali sendromları

Q87.8 Diğer belirtilen konjenital anomali sendromları, başka yerde sınıflandırılmamış

Sendromu :. Alport. Laurence-Ay-Biedl. Zelvegera

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.