ICD 10 - Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması, 10. Revizyon

KLASİK VE LABORATUVAR ARAŞTIRMALARINDAKİ TANIMLANAN NORMESLERDEN SÖZLÜKLER, İŞARETLER VE TANIMLAR, DİĞER HALKALARDA SINIFLANDIRILMAMIŞ (R00-R99)

Bu sınıf, klinik veya diğer çalışmalarda tanımlanan normdan, başka hiçbir başlıkta sınıflandırılmamış, teşhis konulmamış yanlış belirlenmiş durumları içeren semptomları, bulguları ve sapmaları içerir.

Oldukça kesin bir tanı koymak mümkün olan belirtiler ve semptomlar, diğer sınıfların başlıklarında sınıflandırılır. Mevcut sınıfın başlıkları, kural olarak, kesin olarak belirlenecek durumları ve semptomları içermez; bunlar, nihai teşhisi mümkün kılan gerekli araştırmaların yokluğunda, iki veya daha fazla hastalığa veya vücudun iki veya daha fazla sistemine eşit derecede eşittir. Pratik olarak, bu sınıfın başlıklarında yer alan bütün devletler “belirtilmemiş”, “başka belirtiler olmadan”, “bilinmeyen etiyoloji” veya “geçici” olarak tanımlanabilir. Bu veya diğer belirtilerin ve işaretlerin bu sınıfa mı yoksa sınıflamanın diğer bölümlerine mi ait olduğunu belirlemek için Alfabetik İndeksi kullanın. .8 işaretli kalan alt başlıklar, genellikle sınıflandırmanın diğer bölümlerine atanamayan diğer bildirilen belirtiler için sağlanır.

R00-R99 kapsamında yer alan koşullar, işaretler ve semptomlar şunlardır: a) mevcut tüm kanıtları inceledikten sonra bile daha doğru teşhisin mümkün olmadığı durumlar; b) geçici belirtilerin veya belirtilerin ortaya çıkması; c) görünmeyen sebeplerden dolayı teyit edilemeyen ön tanı olguları

ileri muayene veya tedavi için hasta; d) kesin tanı koymadan önce bir hastayı muayene veya tedavi için başka bir kuruma yönlendirmek; e) herhangi bir sebepten dolayı daha doğru bir teşhisin yapılmamış olduğu durumlar; (e) Tıbbi bakımın sağlanması için hiçbir değeri olmayan ek bilgilerin sunulduğu bazı belirtiler.

Hariç tutulanlar: annenin doğum öncesi muayenesinde tespit edilen anormallikler ( O28.- ) perinatal dönemde meydana gelen belirli durumlar ( P00-P96 )

Bu sınıf aşağıdaki blokları içerir:

R00-R09 Dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili belirtiler ve belirtiler

R10-R19 Sindirim sistemi ve karın boşluğu ile ilgili belirtiler ve belirtiler

R20-R23 Deri ve deri altı doku ile ilgili belirtiler ve belirtiler

R25-R29 Sinir ve kas iskelet sistemi ile ilgili belirtiler ve belirtiler

R30-R39 Üriner sistemle ilgili belirtiler ve belirtiler

R40-R46 Bilişsel yetenek, algı, duygusal durum ve davranış ile ilgili belirtiler ve belirtiler

R47-R49 Konuşma ve sesle ilgili belirtiler ve belirtiler

R50-R69 Genel Belirtiler ve Belirtiler

R70-R79 Teşhis yapılmadan kan testlerinde bulunan anormallikler

R80-R82 Tanı olmadan, idrarda bulunan anormallikler

R83-R89 Tanısı olmadan diğer akışkanlar, maddeler ve vücut dokuları çalışmasında bulunan anormallikler

R90-R94 Teşhis çalışmalarında tanı koymada görüntüleme ve fonksiyonel çalışmalarla belirlenen anormallikler

R95-R99 Kesin olmayan ve bilinmeyen ölüm nedenleri

R00-R09 SİRKÜLASYON VE SOLUNUM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR VE İDARELER

R10-R19 Sindirim sistemi ve karın boşluğu ile ilgili belirtiler ve belirtiler

Hariç tutulanlar : gastrointestinal kanama ( K92.0 - K92.2 ). yenidoğanda ( P54.0 - P54.3 ), bağırsak tıkanıklığı ( K56.- ). yenidoğanda ( P76.- ) pylorospasm ( K31.3 ). konjenital veya infant ( Q40.0 ) belirtileri ve üreme sistemi ile ilgili belirtiler ( R30-R39 ) belirtileri ile ilgili: kadın ( N94.- ). erkek (N48-N50)

R20-R23 CİLT VE SUBCUTANEUS HÜCRESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR VE İDARELER

R25-R29 Sinir ve Kas-iskelet Sistemlerine İlişkin Belirtiler ve İşaretler

R30-R39 İDRAR SİSTEMİ İLE İLGİLİ SEMPTOMLAR VE İDARELER

R40-R46 BİLİŞSEL YETENEK, ALGILAMA, DUYGUSAL DURUM VE DAVRANIŞLA İLGİLİ ÖZELLİKLER VE ÖZELLİKLER

Hariç tutulanlar: ruhsal bozukluğun klinik tablosunun bir parçası olan belirtiler ve işaretler ( F00-F99 )

R47-R49 KONUŞMA VE SES İLE İLGİLİ SORUNLAR VE SÖZLER

R50-R69 Genel Belirtiler ve İşaretler

KANUN ÇALIŞMADA BELİRLENEN TANINMADA BELİRLENEN NORMAL'DEN R70-R79 YÖNTEMLERİ

Hariç tutuldu: normdan sapmalar (ne zaman) :. annenin doğum öncesi muayenesi ( O28.- ). pıhtılaşma (D65-D68). lipitler ( E78.- ). trombosit sayısı ( D69.- ). Diğer rubriklerde (D70-D72) tespit edilen lökositler, diğer rubriklerde sınıflandırılan, tanısal kan testlerinde tanımlanan anormallikler - bkz. Alfabetik İndeks, fetus ve yenidoğanda hematolojik ve hematolojik bozukluklar ( P50-P61 )

RRR-R82 NORMAL'DAN DEĞİŞİKLİKLER, URİN ÇALIŞMASI SIRASINDA BELİRTİLMİŞ, MONTE EDİLEN TEŞHİS

Aşağıdakiler hariç tutulmuştur: normdan sapmalar, annenin antenatal muayenesiyle saptanır ( O28.- ) normdan sapmalar, idrar tanısal testleri ile tespit edilir, diğer rubriklerde sınıflandırılır - bkz. amino asit metabolizması (E70-E72). karbonhidrat metabolizması (E73-E74)

R83-R89 NORMAL'DAN DEĞİŞİKLİKLER, DİĞER LİKİDLER, MADDELER VE ORGANİZASYON DOKUSU TESPİTLERİNİN ARAŞTIRILMASINDAKİ BELİRLENMESİ

Hariç tutuldu: normdan sapmalar: annenin doğum öncesi muayenesi ( O28.- ). Çalışma :. yerleşmiş bir tanının yokluğunda kan ( R70-R79 ). İdrar, tanısal çalışmalarda tespit edilen normdan belirlenmiş bir tanı ( R80-R82 ) sapması olmadan, diğer başlıklar içinde sınıflandırılmıştır - bkz. Alfabetik İndeks

Aşağıdaki, rubriklerde kullanılan dördüncü karakterin sınıflandırmasıdır ( R83-R89 ):

R90-R94 NORM'DAN DEĞİŞİKLİKLER, DİYAGNOSTİK GÖRÜNTÜLER VE DÜZENLEME ARAŞTIRMALARI SIRASINDA TANIMLANMIŞ TANIMLAR

Dahil: Belirlenmeyen spesifik anormallikler (at) :. hesaplanmış aksiyal tomografi [CAT taraması]. manyetik rezonans görüntüleme [MRI] [NMR] [MRI]. pozitron emisyon tomografisi (PET). termografi. ultrason [ekogram] çalışması. röntgen muayenesi

Hariç tutulanlar : normdan sapmalar, annenin antenatal muayenesiyle saptanan ( O28.- ) teşhis çalışmalarında tanımlanan normdan sapmalar, diğer başlıklar içinde sınıflandırılmıştır - bkz. Alfabetik İndeks

R95-R99 ÖLÜM R95-R99'IN YANLIŞ VE NEDEN OLDUĞU

Hariç tutuldu: bilinmeyen bir nedenle fetusun ölümü ( P95 ) obstetrik ölüm NOS ( O95 )

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

ICD kodu 10 ile arama:

Alfabetik Arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, tüm departmanların tıbbi kurumlarına yapılan çağrıların nedenlerini, ölüm nedenlerini açıklamak için tek bir düzenleyici belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Mayıs 1997 tarihli Rusya Sağlık Bakanlığı'nın emriyle 1999 yılında Rusya'nın sağlık hizmetleri alanında uygulamaya konulmuştur . №170

2017 için yeni bir revizyon ( ICD-11 ) planlandı.