ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

İnsan immün yetmezlik virüsü [HIV] tarafından neden olunan bir hastalık, diğer koşullar gibi ortaya çıkar (B23).

B23.0 Akut HIV Enfeksiyon Sendromu

B23.1 HIV hastalığı, (persistan) genelleşmiş lenfadenopatinin belirtileri ile

B23.2 Hematolojik ve immünolojik bozuklukların belirtileri ile birlikte, başka yerde sınıflandırılmamış HIV hastalığı

B23.8 HIV hastalığı, belirtilen diğer koşulların belirtileri ile

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.