ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Enfeksiyöz mononükleoz (B27)

Dahil: glandüler ateş monositik angina pfeiffer hastalığı

Gama-herpetik virüsün neden olduğu B27.0 Mononükleoz

Epstein-Barr virüsünün neden olduğu mononükleoz

B27.1 Sitomegalovirüs mononükleoz

B27.8 Diğer enfeksiyöz mononükleoz

B27.9 Enfeksiyöz mononükleoz, belirtilmemiş

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.