ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

SİRKÜLASYON SİSTEMİ HASTALIKLARI (I00-I99)

Hariç tutulanlar: Perinatal dönemden kaynaklanan bireysel durumlar ( P00-P96 ) bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar ( A00-B99 ), gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemdeki ( O00-O99 ) konjenital anomaliler, deformasyonlar ve endokrin hastalığının kromozom anomalileri ( Q00-Q99 ) sistemik , yeme bozuklukları ve metabolik bozukluklar ( E00-E90 ) travması, zehirlenme ve eksternal nedenlerin ( S00-T98 ) neoplazmları ( C00-D48 ) diğer etkileri Klinik ve laboratuvar çalışmalarında bulunan belirtiler, bulgular ve anormallikler ( R00-R99 ) sistemik bağ dokusu bozuklukları ( M30-M36 ) geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar ( G45.- )

Bu sınıf aşağıdaki blokları içerir:

I00-I02 Akut romatizmal ateş

I05-I09 Kronik romatizmal kalp hastalıkları

I10-I15 Yüksek tansiyon ile karakterize hastalıklar

I20-I25 İskemik Kalp Hastalığı

I26-I28 Pulmoner kalp ve pulmoner dolaşım bozuklukları

I30-I52 Diğer kalp hastalıkları

I60-I69 Serebrovasküler hastalıklar

I70-I79 Arterler, arterioller ve kılcal damar hastalıkları

I80-I89 Başka yerde sınıflandırılmamış damar, lenf damarları ve lenf nodu hastalıkları

I95-I99 Dolaşım sisteminin diğer ve belirtilmemiş hastalıkları

Yıldız işareti aşağıdaki kategorileri gösterir:

I32 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda perikardit

I39 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda endokardit ve kalp kapakçığı hastalığı

I41 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda miyokardit

I43 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda kardiyomiyopati

I52 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda kalbin diğer bozuklukları

I68 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda serebral damar bozuklukları

I79 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda arterlerin, arteriollerin ve kılcal damarların lezyonları

I98 * Başka yerde sınıflandırılan hastalıklarda dolaşım sisteminin diğer bozuklukları

I00-I02 AKUT RÖMATİK ATEŞ

I05-I09 KRONİK ROMATİK KALP HASTALIKLARI

KAN BASINCI YÜKSELTİLEN I10-I15 HASTALIKLARI

Hariç tutulanlar: gebelik, doğum veya koroner damarları ( I20-I25 ) içeren neonatal hipertansiyon ( P29.2 ) pulmoner hipertansiyonu ( I27.0 ) içeren puerperiumu (O10-O11, O13-O16) komplike

I20-I25 İSKEMİK KALP HASTALIĞI

Not. Morbidite istatistikleri için, I21-I25'te kullanılan "süre" nin tanımı, iskemik atak başlangıcından hastanın tıbbi bir tesise girişine kadar geçen süreyi içerir. Ölüm istatistikleri için, iskemik atak başlangıcından ölümcül sonucun başlangıcına kadar geçen süreyi kapsar.

Dahil: hipertansiyon referansı ile ( I10-I15 )

Gerekirse, hipertansiyon kullanımının ek kodunu belirtin.

I26-I28 PULMONER SİRKÜLASYONUNDA PULMONER KALP VE BOZUKLUKLAR

I30-I52 DİĞER KALP HASTALIKLARI

I60-I69 SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

Dahil: hipertansiyondan bahsetmişken (I10 ve I15.- de belirtilen durumlar)

Gerekirse, hipertansiyon kullanımının ek kodunu belirtin.

Hariç tutulanlar : geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar ( G45.- ) travmatik intrakraniyal kanama ( S06.- ) vasküler demans ( F01.- )

I70- I79 ARTERLER, ARTERIOL VE CAPILLARS HASTALIKLARI

DİĞER RUBRİKLERDE SINIFLANDIRILMIŞ OLMAYAN LİNKLER, LENFATİK GÖVDE VE LENFATİK NODLAR I80-I89 HASTALIKLARI

I95-I99 DOLAŞIM SİSTEMİNİN DİĞER VE BELİRSİZLİK HASTALIKLARI

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.