ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar (B95-B97)

Not: Bu başlıklar birincil kodlama için kullanılmamalıdır. Başka yerde sınıflandırılan patojenlerin tanımlanması tavsiye edildiğinde ek kodlar olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

B95 Streptokok ve stafilokoklar başka yerde sınıflandırılan hastalıkların bir nedeni olarak

B96 Başka yerde sınıflandırılan hastalıkların bir nedeni olarak diğer bakteriyel ajanlar

B97 Viral ajanları başka yerde sınıflandırılan hastalıkların bir nedeni olarak

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.