ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Kabarcık kızağı (O01)

Gerekirse, bununla ilişkili herhangi bir ek komplikasyon O08.- . Hariç tutuldu : malignan mesane sürüklenme ( D39.2 )

O01.0 Kabarcık kızak klasik

Kabarcık atla dolu

O01.1 Kabarcık patlaması eksik ve kısmi

O01.9 Bumpy skid, belirtilmemiş

BDU'nun Trofoblastik Hastalığı

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.