ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Listeriyoz (A32)

Dahil: listeriosis gıda kaynaklı enfeksiyon

Hariç tutulanlar : yenidoğan (yayılmış) listeriosis ( P37.2 )

A32.0 Cutaneous Listeriosis

A32.1 + Listeriogenic menenjit ve meningoensefalit

Listeriozny:

A32.7 Listeriosis septisemi

A32.8 Diğer listeriosis formları

Listeriozny:

Oculoglandular listeriosis

A32.9 Listeriyoz, belirtilmemiş

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.