ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Amiloidoz (E85)

Hariç: Alzheimer hastalığı ( G30.- )

Nöropati olmadan E85.0 Herediter aile amyloidosis

Aile Akdeniz ateşi Herediter amiloid nefropati

E85.1 Nöropatik herediter aile amiloidozu

Amiloid polinöropatisi (Portekizce)

E85.2 Genetik aile amiloidozu, belirtilmemiş

E85.3 Sekonder sistemik amiloidoz

Hemodiyaliz ile ilişkili amiloidoz

E85.4 Sınırlı amiloidoz

Lokalize amiloidoz

E85.8 Diğer amiloidoz formları

E85.9 Amiloidoz, belirtilmemiş

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.