ICD 10 - 10. Revizyon Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırması

Merkezi sinir sisteminin yavaş viral enfeksiyonları (A81)

A81.0 Creutzfeldt-Jakob hastalığı

Subakut spongiform ensefalopati

A81.1 Subakut sklerozan panensefalit

Viral cisimciklerin eklenmesiyle birlikte doz ensefaliti Van Bogart'ın sklerozan lökoensefaliti

A81.2 Progresif multifokal lökoensefalopati

Multifokal lökoensefalopati

A81.8 Kuru'nın merkezi sinir sisteminin diğer yavaş viral enfeksiyonları

A81.9 Merkezi sinir sisteminin yavaş viral enfeksiyonları, belirtilmemiş

Yavaş viral enfeksiyonlar

MKB-10'da ara

Metne göre ara:

Kod ICD 10 ile arama:

Alfabetik arama

Rusya'da, 10. revizyon Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ( ICD-10 ), insidansı, nüfusun tüm bölümlerin tıbbi tesislerini, ölüm nedenlerini ele alma nedenlerini dikkate almak için tek bir normatif belge olarak kabul edilmiştir.

ICD-10, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 27.05.97 tarihli kararı ile 1999 yılında RF'nin sağlık hizmetleri uygulamasına dahil edilmiştir. №170

Yeni revizyonun yayımlanması ( ICD-11 ) 2017 yılında planlanmaktadır.